VASTUULLISUUS, EETTISYYS, SOSIAALINEN VASTUU JA TUOTANNON LÄPINÄKYVYYS

Ennakoiva vastuunkanto sosiaalisista kysymyksistä on iso osa yritysidentiteettiämme ja kulttuuriamme. Uskomme vakaasti, että oikeudenmukaisuus, ympäristötietoisuus ja brändin sosiaalinen vastuu eivät voi olla ristiriidassa menestyksen kanssa.

Tutustu alta eri osa-alueisiin vastuunkannosta