Resurssit ja kemikaalien hallinta

bluesign® system partnership

Olemme bluesign® partneri - turvallisempien ja kestävämpien tuotantoprosessien takaamiseksi.

Jäsenyytemme (vuodesta 2011) myötä olemme sitoutuneet ohjelman valvontaan ja rajoituksiin kestävän ja turvallisen tekstiilituotannon takaamiseksi. Preferoimme toimittajia, jotka ovat myös bluesign® system partnereita. Yhdessä bluesign®:in kanssa me toteutamme kattavaa kemikaalien hallintaohjelmaa tuotanto- ja toimitusketjumme kaikissa vaiheissa.

Riipumaton bluesign®-järjestelmä takaa tekstiilituotannon, joka on kestävä alusta loppuun asti. Se asettaa korkeimmat normit työturvallisuudelle, kuluttajansuojalle, luonnonvarojen säästämisen sekä veden ja ilman pilaantumisen ehkäisemisen osalta. Koska materiaalit ja kemikaalit tarkastetaan jo ennen tuotannon aloittamista, voidaan tällä sulkea pois kaikkien haitallisten aineiden käyttö jo alusta alkaen. Riippumattomat tarkastajat valvovat tarkasti kaikkia tuotantoprosessien vaiheita. 

Lue lisää osoitteessa :

www.bluesign.com

Vastuullinen kemikaalien käyttö kaikissa tuotantovaiheissa

Tuotantoprosesseissamme olemme sitoutuneet poistamaan kaikki vaaraa aiheuttavat aineet ja yhdisteet. Kuulumme Zero Discharge of Hazardous Chemicals Group:iin (ZDHC).
Tätä valvomme tekemällä vesipistokokeita valmistuspisteissämme, jotta varmistumme, että haitallisia kemikaaleja ei pääse vesien mukana ympäristöön tuotantoyksiköistä. Julkaisemme kaikki nämä testitulokset nettisivuillamme.

 

MRSL = Manufacturing Restricted Substances List

Tämä lista sisältää aineita, joiden käyttö on kielletty tai sallittu vain tietyissä tarkoin määritellyissä rajoissa. Nämä aineet tai yhdisteet ovat sellaisia, jotka voivat olla suurissa määrin vaarallisia ihmisille ja/tai ympäristölle. Tämä yhdessä ZDHC:n kanssa (Ks.yllä) takaa, että kaikki materiaalitoimittajamme noudattavat korkealle asettamiamme määräyksiä koskien sekä vaarallisia yhdisteitä lopputuotteissa sekä ympäristöön niiden valmistuksesta aiheutuvaa haittaa.

 

Korkeimpien standardien turvaaminen lopputuotteelle

GreenBook – takaa tuotteidemme vaarattomuuden 

Vaatimuksemme koskien vaarallisista aineista vapaita tuotteita julkaistaan joka vuosi ”vihreässä kirjassamme”. Kaikki valmistajamme, koskien kaikkia tuotekategorioitamme, noudattavat näitä vaatimuksia. Se määrittää liikesuhdettamme kaikkien valmistajiemme kanssa. Olemme ulkoistaneet valvonnan riippumattomille laboratorioille. Luonnollisesti nämä minimivaatimuksemme ovat linjassa lainsäädännön ja bluesign® sekä Oeko-Tex® standardejen kanssa. Lue Greenbook 2020 täältä

Jätevesien tarkastukset tehtailla

Tarkastamme jatkuvasti jätevesien puhtautta tehtaillamme

Itsenäiset ja ulkopuoliset laboratoriot tekevät pyynnöstämme jatkuvasti testejä käyttämillämme tehtailla. Haluamme tietää miten hyvin esittelemämmiämme bluesign@ ja ZDCH -  standardeja noudatetaan ja onko standardeilla haluttu vaikutus. Testeissä noudatetaan ZDCH Wastewater Guidelines:ejä