Yhteiskuntavastuu

Jäsenyytemme Fair Wear Foundationissa

Olemme omistautuneita parantamaan työolosuhteita ja sosiaalisia standardeja kaikissa tuotantoyksiköissämme ja näissä vierailee FWF-järjestön toimesta itsenäiset tarkastajat. Olemme olleet jäsenenä vuodesta 2012 asti ja 2015 Jack Wolfskinille myönnettiin ”Leader status” tuotemerkkien suoritusten arvioinnissa. Siitä lähtien olemme joka vuosi saaneet kyseisen statuksen, koska 100%:ia käyttämämmista tehtaista on auditoinnin piirissä, teemme jatkuvaa yhteistyötä työolosuhteiden parantamiseksi ja ylitämme kaikilla osa-alueilla vaaditut tarkastustasot.

FWF on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on työolojen parantaminen vaateteollisuudessa laajassa mittakaavassa. Tämä hieno organisaatio toteuttaa joka vuosi auditoinnin kaikille käyttämämmille tuotantoyksiköille ja julkaisee niistä julkisen raportin kahden vuoden välein.

Nykyinen raportti on ladattavissa alta, julkaistu 7.2020 :

Brand Performance Check

 

Säännöstö oikeudenmukaisista ja turvallisista työoloista

Koska me emme omista omia tehtaita tulee meidän taata hyvät työolot niille ihmisille, jotka valmistavat tuotteitamme yhteistyökumppaneidemme valmistuspisteissä. Jotta tämä onnistuisi, olemme laatineet säännöstön työoloista ja työntekijöiden oikeuksista ja kääntäneet ne kaikkien niiden maiden kielille, joissa tehtaita sijaitsee. Nämä säännöstöt ovat nähtävillä tuotantoyksikössä kaikille työntekijöille, jotta he tietäisivät oikeutensa. Vuonna 2007 laadittu säännöstö pohjaa YK:n ja ILO:n sopimuksille ja näin pystymme parhaalla mahdollisella tavalla takaamaan, että tuotteitamme valmistetaan yksiköissä, joissa taataan työntekijöille heidän oikeudet.

Nämä kahdeksan standardia työolosuhteista säännöstössä ovat:

1. Vapaus valita työpaikka
2. Syrjimättömyys työpaikalla
3. Lapsityövoiman kielto
4. Oikeus järjestäytyä ja kokoontua yhteen
5. Palkan määrittyminen elinkustannusten mukaan
6. Joustavat työajat
7. Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet
8. Jokaisella työntekijällä on oltava juridisesti sitova työsopimus

Lataa säännöstö alta
SUPPLIERS CODE OF CONDUCT

Sosiaalinen raportti: edistykset, mahdollisuudet ja haasteet

Julkaisemme kerran vuodessa kattavan sosiaalisen raportin kaikista edistyksistä ja haasteista mitä liittyy luomiemme standardien implementointiin, niiden noudattamiseen, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Raportti tehdään yhdessä Fair Wear Foundationin kanssa.

Lataa kattava raportti alta:

Social Report 2020