LOWA:n arvot

Järkevä ja ympäristöä säästävä tuotanto

Ideaalikenkä olisi tehty vain yhdestä ympäristöystävällisestä materiaalista. Sen tulisi olla yksinkertainen ja nopea valmistaa, ilman liimoja, lankoja tai metalliosia. Silti sen tulisi tarjota kaikkea sitä mukavuutta, suojaa, tukea ja näyttävyyttä mitä me siltä odotammekin. Tällaista ideaalikenkää ja materiaalia ei ole olemassa. Tiedämme kuitenkin, että esimerkiksi hampusta tehtyjen nauhojen käyttäminen ei tee kengästä ”vihreää”. Uskomme, että kuluttaja on viisas, tarkka, skeptinen ja etsimässä aitoja liiketoimintaperiaatteita – ei vain vihreäksi värjättyjä faktoja.

Tiedämme myös, että kaikki luonnonmateriaalit, kuten hamppu tai bambu, eivät välttämättä ole ”hiilineutraaleita” tuotannon, käsittelyn ja kuljetuksen puolesta. Ympäristöystävällisyys on aina riippuvainen siitä, kuinka paljon olemassa olevia voimavaroja on tarve käyttää tuotannossa ja minkälaisen todellisen ekojalanjäljen lopputuote jättää ympäristöön.

Tietysti voisimme tehdä joitakin kompromisseja ja vähentää käytettyjen materiaalien määrän minimiin, mutta valitsisiko kukaan köydestä punottu- ja sandaaleja tai EVA-muovista muottiin sulatettuja muovikenkiä vuorilla? Yksikään kuluttaja, edes kaikista ympäristötietoisin, ei valitsisi tällaista ratkaisua tilanteessa, jossa tarvitaan jykevää ulkoilukenkää.

Modernin vaelluskengän oletetaan olevan mm. hyvin jalkaan istuva, suojaava, pehmustettu ja hyvin hengittävä. Sen pitää tukea jalkaa, tarttua kävelypintaan ja pystyä kestämään vettä, mutaa ja lunta. Ratkaistaksemme tä- män ongelman, meidän täytyy hyödyntää lukuisia eri materiaaleja: nahkaa, erilaisia muoveja ja kumeja, metallia ja liimoja. Tähän kuuluu luonnollisesti myös lopputuotteen ja tuotannon hallinnointi sekä valvominen.

REDUCE – REUSE – RECYCLE

Vähennä – käytä uudelleen – kierrätä.

Nämä sanat ovat tänä päivänä entistä enemmän esillä jokapäiväisessä elämässä. Mutta mikä osa tästä mantrasta jää yleisesti vähimmälle huomiolle? Vähentäminen. Tosiasia on, että luontaisten suunnitteluominaisuuksiensa, käytettyjen materiaalien, perinteeen, osaamisen ja käsityötaidon ansiosta LOWA:n kengät kestävät huomattavasti pidempään kuin vertailtava vaelluskenkä ja näin ollen kuluttaa ainoastaan puolet yleisesti käytetyistä resursseista koko tuotannon ja jakelun pitkällä matkalla. Yksi luonnollinen lopputulema on, että vähemmän LOWA-kenkiä joutuu kaatopaikalle.

Tyypilliset LOWA-kengät kestävät keskimäärin 5-7 vuotta. Miksi näin? Syynä on materiaalien korkea laatutaso ja pitkälle kehitetty ammattitaito, sen kanssa, ettemme ole ikinä tinkineet tuotteen kestävyydestä ja suori- tuskyvystä. Olemme vuosien varrella saaneet lukemattoman määrän kirjeitä tyytyväisiltä asiakkailta, jotka kertovat kuinka monta vuotta heillä on ollut mikäkin kenkäpari käytössä, kuinka monta kilometriä niillä on jo kävelty (joissain tapauksissa tuhansia), ja kuinka riemuissaan he ovat omistaessaan kengät, jotka voidaan pohjata uudestaan. Kestäessään korjausta, LOWA-kengät säilyvät useissa tapauksissa jopa toiselle vuosikymmenelle.

Pitkäjänteisyys

Ei kannata liata omaa elinympäristöään. Kaikki eläinkunnan edustajat ovat aina tienneet tämän. Tähän päivään asti suurin osa ihmisistäkin on noudattanut tätä sääntöä. Epäilemättä suurin osa perinteisimmistä yhteiskunnista, mukaan lukien tuhannet kaupungit ja kylät ympäri Eurooppaa, ovat organisoituneet pitämään asukkaansa terveinä ja ympäröivät maat, metsät ja vesistöt puhtaina. Pitkäjänteisyys on ollut LOWA:n tärkeä motto siitä syystä, että on yksinkertaisesti järkevää pitää lähielinympäristömme puhtaana perheitämme varten. (LOWA:n tehdas Jetzendor ssa on kirjaimellisesti keskellä kylää, ympäröitynä lypsykarjan laidunmailla).

Koska tuotamme 100%:sti jalkineemme Euroopassa, on meidän noudatettava tiukimpia ympäristönormeja maailmassa. Ostamme materiaalimme eurooppalaisilta toimittajilta, jotka joutuvat noudattamaan näitä samoja normeja valmistaessaan omia tuotteitaan. On tärkeää myös huomata, että LOWAn toimitukset tapahtuvat suurimmaksi osaksi Euroopan sisällä, verrattuna tilanteeseen, jossa suuria rahtimääriä kuljetetaan valtamerten yli. Pitäessämme suurimman osan liiketoiminnasta (noin 80 %) tällä mante- reella, käytämme huomattavasti vähemmän energiaa toimittaessamme tuotteita niiden päämääriin.

Me olemme maailmanlaajuinen yritys kaikilla tasoilla, mutta valmistamme silti 100%:sti tuotteemme Euroopassa.

Tuotanto

Liiketoimintaperiaatteemme vaatii, että vähennämme, erittelemme ja kierrätämme kaiken tuotannossa syntyvän jätteen, jotta voisimme vähentää haitallisten aineiden ja liuottimien määrän minimiin tuotannossa ja suodattaa loput. Tiedämme, että viranomaiset mittaavat ja valvovat toimintaamme sekä niistä syntyviä päästöjä; toimintaamme kuuluukin ympäristöstandardien jatkuva kehittäminen. Emme ole ainoastaan sitoutuneet EU:n ankariin ympäristösäännöksiin koskien tuotantotoimintaa, vaan olemme vapaaehtoisesti lisänneet tuotannon oheen erittäin tehokkaat haihdutusjärjestelmät liuottimille ja suodatamme ilman tehtailla kokonaisuudessaan. Tällöin lehmät jotka juovat tehtaamme takana kulkevasta joesta pysyvät terveinä, puhumattakaan työntekijöistämme, naapureistamme ja perheistämme.

Yhtäkään lehmää ei teurasteta siitä syystä, että tarvitsemme sen nahkaa. Nahat, jotka hankimme, ovat todellisuudessa karjasta, jotka on kasvatettu lihan vuoksi ja käyttämämme nahka on teurastamoille jätettä. Kun käytämme näin syntyneen ylijääneen nahan, ei meidän tarvitse tuottaa uutta materiaalia.

Parkitseminen

Parkitseminen tarkoittaa kemiallisen aineen lisäämistä nahkaan välttääksemme mätänemisen ja hajoamisen. Nämä aineet on saatava pysymään tiukasti nahassa ja ylijääneet aineet huuhdellaan, suodatetaan ja kierrä- tetään. Kemiallinen aine, jota käytämme on kromioksidi (Cr2O3). Tämä ei sellaisenaan ole myrkyllinen aine, mutta voi joissain olosuhteissa muuttaa molekyylirakennettaan myrkylliseksi kromitrioksidiksi (CrO3). Jokaisella käyttämällämme parkitsijalla on oltava käytössään erityinen järjestelmä (closed-chromium-loop-system), joka kiinnittää kromioksidin nahkaan niin, ettei mahollista muuntumista kromitrioksidiksi voi tapahtua. Edellä maintut kromin muodot on pidettävä erossa erittäin myrkyllisestä Kromin kuutosmuodosta. Tämä on ollut jo Eurooppalaisessa tuotannossa pitkään kielletty aine. Jotkut halpatuotantomaat tosin käyttävät sitä edelleen.

Kaikki käyttämämme nahat on tuotettu Saksassa, Italiassa ja Espanjassa, missä kaikilla parkitsijoilla on oltava oma jätteen erittely- ja säilytyslaitoksensa josta (hyvin pieni määrä) ongelmajätettä toimitetaan tarkassa viran- omaisvalvonnassa oleville ongelmajätteenkäsittelylaitoksille.

Vuonna 1992 vaihdoimme nestemäiset liimat suihkutettaviin liimoihin, joka on johtanut 70 % vähennykseen tarvittavien liuottimien käytössä. Tämä muutos on kirjaimellisesti säästänyt tuhansia litroja liuottimia joka vuosi. Pyrimme edelleen hyödyntämään enemmän ja enemmän vesipohjaisia lii- moja, jotka luonnostaan saavat aikaan vähemmän myrkyllisiä sivutuotteita.

• Nahoissamme ei ole käytetty PCP:tä (Pentachlorophenol). Tätä yleensä käytetään nahoissa homeen välttämiseksi pitkien kuljetusten aikana.

• Kengissä ei ole käytetty lainkaan PVC- valmisteita.
• Värjäykseen ei käytetä AZO-värejä, jotka voivat aiheuttaa syöpää reagoidessaan kosteuden ja hien kanssa.
• Mikään materiaali, etenkään vaahtomuovi, ei sisällä CFC-yhdisteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote ei rasita otsonikerrosta.
• Missään liimoissa ei ole käytetty tolueenia (halpa liuotin liimoille). Tolueenia pidetään karsinogeeninä.
• Kaikki pakkauslaatikkomme on valmistettu kierrätetystä paperista sekä pahvista ja näin on tehty viimeiset 35 vuotta. Kaikki markkinointimateriaalit kuten kuvastot on tulostettu kierrätetylle paperille ja musteena on käytetty soijapohjaisia musteita. Pyrimme myös käyttämään digitaalista mediaa mahdollisimman paljon.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään myös omia standardejamme ja toimintojamme. LOWA:n jalkineet tullaan jatkossakin valmistamaan pyrkimyksenä tehdä mahdollisimman korkealaatuinen ja kestävä kenkä, tinki- mättä puhtaasta tuotannosta ja järkevistä, pitkäkestoisista käytännöistä.